Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 'RODO', 'ORODO', 'GDPR' lub 'Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych'). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o
przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25
maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Państwa danych jest Elprim z siedzibą: 42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Obwodnica 25.

2. Kontakt z Administratorem Danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony
danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail: biuro@elprim.info, telefonicznie: 32 384 30 14 lub pisemnie na wyżej
wskazany adres siedziby firny.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zawartych umów,

- odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne,

- odpowiedzi na zapytania zadane przez formularz kontaktowy, telefoniczni, za
pośrednictwem poczty e-mail lub listownie.

4. Pana/Pani dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a
po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa, w szczególności księgowych i prawa podatkowego lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom
upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane
mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym Pana/Pani dane na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora (obsługa księgowa, obsługa informatyczna).

6. Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
umowy lub odpowiedzi na zadane pytania.

9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

Firma Elprim (dalej Operator) jako operator serwisu elprim.info zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz
czasopism należących do Operatora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się
na stronie https://www.elprim.info

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Operator nie
sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/
użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie
prenumerować czasopism należących do Operatora oraz nie nabywać produktów i usług
oferowanych przez Operatora.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Operatora możesz zostać poproszony o
podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny
sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W
przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie
wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Kontakt

Partnerzy:

FORMULARZ KONTAKTOWY